Airqoon Sensör Ünitesi L

Giriş

Sürekli izleme, hava kirliliği yönetiminin en önemli gereksinimlerinden biridir. Airqoon, havada asılı kalan ince sıvı ve katı parçacıkların ve tehlikeli gaz kirleticilerin konsantrasyonunu hassas bir şekilde tespit edebilen sensör ünitesi L’yi kullanmaktadır. Çapı 2,5 µm’den (PM2.5) küçük olan partiküller, akciğerlerimizin derinliklerine nüfuz edebilen ve kısa ve uzun vadeli sağlık tehlikelerine neden olabilen toz, duman, kurum, duman, polen ve sıvı parçacıklardır.

Airqoon sensör ünitesi L hava sıcaklığı, nem ve basınç gibi ortam çevresel koşullarını da ölçmektedir. Sensör üniteleri CO, NO2, SO2, O3 ve H2S gibi tehlikeli kirleticileri ölçmek için özelleştirilebilmektedir.

Özellikler

Airqoon’un akıllı kalibrasyon süreci ile doğru algılama

Hava kirliliğini izlemek için uygun maliyetli bir sensör (LCS) kullanırken temel soru işareti veri doğruluğudur. Airqoon’un akıllı kalibrasyon süreci sayesinde sensör ünitesi doğruluğu önemli ölçüde arttırılmaktadır.


Küresel Bağlantı

Airqoon birimleri, küresel bağlantı ile sürekli ve kesintisiz izleme sağlamaktadır. WiFi, BLE, 4G ve NB-IoT ile çalışabilmektedir.


Zorlu doğa şartlarına karşı dayanıklı (-30C – +50C)

Airqoon birimleri, Antarktika’daki bir araştırma merkezinden Türkiye’nin en sıcak yerlerinden biri olan Maraş’taki bir maden tesisine kadar çeşitli ve zorlu ortamlarda deneyime sahiptir.


Enerjide Kendi Kendine Yeterlilik

Yerleşik pil takımı ve güneş paneli ile Airqoon üniteleri, 7/24/365 kesinti olmadan çalışabilmektedir. Ayrıca tipik bir 5V/2A duvar adaptörü ile güç alma seçeneği de sunulmaktadır.


Bakım kolaylığı

Üniteler kolayca kurulabilmekte ve 5 dakikadan daha kısa sürede çalışır hale gelebilmektedir. Ölçüm bilgileri, verilerin kalitesi ve hizmetin sürekliliği için Airqoon bulutunda toplanmaktadır.

Bağımsız kuruluşlar tarafından kanıtlanmış güvenilir veri kalitesi
Airqoon’un özgün kalibrasyon süreci ile doğru ölçüm

Hava kirliliği için uygun maliyetli sensörler seçildiğinde ilk akıllara gelen soru işareti verinin doğruluğu olmaktadır. Avrupa ve Amerikan Çevre Ajansının tanımladığı veri kalitesi standartlarını sağlayabilmek için uzaktan ve sürekli kalibrasyon zorunlu bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Kalibre edilmiş airqoon verileri referans veri ile üniversitelerin, belediyelerin ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile gerçekleştirilen farklı kolokasyon çalışmaları sayesinde karşılaştırılmış ve perfomansı ortaya konmuştur.

Sektörler

Alüminyum
Alüminyum

Alüminyum üretimi, enerji yoğun bir süreç olup, üretim döngüsünde yarattığı emisyonlarla iklim krizini tetikleyerek insan ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle, sektörün sürdürülebilirlik temelli üretim ...

Daha fazla oku
Madencilik
Madencilik

Günümüzün en kritik küresel sorunlarından biri olan iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek için sanayi sektörü başta olmak üzere tüm sektörler Paris Anlaşması’na uyum ve beraberindeki diğer tüm uluslararası çerçevele...

Daha fazla oku
Çimento
Çimento

Çimento sektörü, dünya genelinde suyun hemen ardından en çok tüketilen madde olan betonun üretiminde kilit bir rol oynar. Bununla birlikte çimento üretimi, enerji yoğun süreçleri nedeniyle sera gazı emisyonlarına büyük ölçüde katk...

Daha fazla oku
Şehirler
Şehirler

Şehirler, insanlığın ilerlemesinin odağı olmuştur. Ancak, bu ilerleme bazı olumsuzlukları da beraberinde getirmiştir. En belirgin sorunlardan biri ise hava kirliliğidir. Günümüzde, dünya genelinde milyonlarca insan hava kirliliği nede...

Daha fazla oku
Petrol&Gaz
Petrol&Gaz

Petrol&gaz sektörü, küresel enerji talebinin artmasıyla birlikte önemli bir role sahip olmaya devam ediyor. Ancak, düşük karbon ekonomisine geçiş ve uluslararası yeni yasal düzenlemeler, bu sektörün faaliyetlerinin çevresel etkiler...

Daha fazla oku
Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)
Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)

İklim değişikliğinin etkilerinin önlenmesinin önem kazandığı bu günlerde OSB ‘lerin bu yöndeki değişim ve dönüşümü kaçınılmaz hale gelmektedir. Dünyadaki sera gazı emisyonları içinde önemli bir paya sahip olan sanayi s...

Daha fazla oku
Okullar
Okullar

Güncel yapılan araştırmalara göre, yetişkinlerden daha hızlı nefes alan ve metabolik hızları daha yüksek olan çocukların kilogram başına oksijen tüketimleri, buna bağlı olarak da hava kirleticilerine maruziyetleri daha fazladır. Ha...

Daha fazla oku

Kullanım Durumu

Endüstriyel Tesislerin Çevresel Etkisini Değerlendirmek İçin Çevre İzleme
Endüstriyel Tesislerin Çevresel Etkisini Değerlendirmek İçin Çevre İzleme

Endüstriyel tesislerin çevre yönetimi sorumluluklarından biri de çevre kirliliğini yönetim altında tutmaktır. Tüm üretim süreçlerinde çevresel kaynaklardan faydalanılmakta ve üretim artıkları çevreye verilmektedir. Üreti...

Daha fazla oku
Kamuya Açık Bilgi ve Koruma – Kamu Bilincini Artırma
Kamuya Açık Bilgi ve Koruma – Kamu Bilincini Artırma

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünyada her yıl toplam 7 milyon insan hava kirliliğinin yol açtığı hastalıklar nedeniyle ölmekte ve dünyada her 10 kişiden 9’u kirli hava solumaktadır. Çevre kaynaklı en büyük sağl...

Daha fazla oku
Kentsel Hava Kirliliği İzleme Ağı – Kapsama Alanın Genişletilmesi
Kentsel Hava Kirliliği İzleme Ağı – Kapsama Alanın Genişletilmesi

Hava kirliliği insanların sağlığına yönelik en büyük tehditlerden biridir. Kentlerde hava kalitesi izleme ağları yetersizdir, bu nedenle hava kirliliğinin nerede, ne zaman nasıl olduğu konusunda yeterli veri yoktur. Bu bilgi eksikliği,...

Daha fazla oku
Isı Adası Etkisinin Ölçülmesi
Isı Adası Etkisinin Ölçülmesi

Isı adaları, dış bölgelerden daha yüksek sıcaklıklara sahip kentleşmiş alanlardır. Yapıların oldukça yoğunlaştığı ve yeşilliklerin sınırlı olduğu kentsel alanlar, dış bölgelere göre daha yüksek sıcaklıklara sahip adalar...

Daha fazla oku
Yeşil Teknoloji Yatırımlarının Etkisinin Değerlendirilmesi
Yeşil Teknoloji Yatırımlarının Etkisinin Değerlendirilmesi

Çimento, madencilik ve petrol ve gaz endüstrilerinde, üretim tesislerinin yakınlarındaki yerleşim yerlerinde hava kalitesini doğrudan etkilendiği için yatırımların çevresel etkisine dikkat etmek önemlidir. Yeşil dönüşümün temelind...

Daha fazla oku