Yeşil Teknoloji Yatırımlarının Etkisinin Değerlendirilmesi

Çimento, madencilik ve petrol ve gaz endüstrilerinde, üretim tesislerinin yakınlarındaki yerleşim yerlerinde hava kalitesini doğrudan etkilendiği için yatırımların çevresel etkisine dikkat etmek önemlidir.

Yeşil dönüşümün temelinde tesislerde kullanılan enerjinin ne kadarının yeşil bağlamda elde edildiği önemli bir olgudur. Havadaki karbon emisyonlarını izlenemediği için enerji dönüşümü ve diğer alanlarda yapılan yeşil yatırımların etkisi hava kirleticilerini izleyerek anlamlandırmak mümkündür. Karbon salınımı azaldığında hava kirliliği de azalmaktadır. Tesisler, sorumluluk alanlarındaki hava kalitesini daha geniş bir şekilde ölçerek ve izleyerek çevresel katkılarını yönetebilir.

Airqoon çözümü, üretim sahalarındaki kirlilik seviyelerini doğru bir şekilde değerlendirerek gerçek zamanlı, veriye dayalı, eyleme dönüştürülebilir çevresel zeka sağlamaktadır. Airqoon, fabrikalardan ve enerji santrallerinden gerçek zamanlı hava kirleticilerini izlemek için düşük uygun maliyetli sensör üniteleri kullanmaktadır. Çözüm, aynı anda birden fazla kirlilik kaynağını izler ve her kaynağın konumu, türü ve emisyon miktarı hakkında ayrıntılı bilgi sağlar. Airqoon tarafından toplanan veriler, şirketler tarafından yatırımlarının çevreyi olumlu etkileyip etkilemediğini değerlendirmek için kullanılabilmektedir.