Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)

İklim değişikliğinin etkilerinin önlenmesinin önem kazandığı bu günlerde sanayi sektöründe bu yönde değişim ve dönüşüm kaçınılmaz hale gelmektedir.

Dünyadaki sera gazı emisyonları içinde önemli bir paya sahip olan sanayi sektöründeki sera gazı emisyonları, öncelikle enerji için fosil yakıtların yakılmasından ve hammaddelerden mal üretmek için gereken spesifik kimyasal reaksiyonlardan kaynaklanmaktadır. Paris Anlaşması ve Yeşil Anlaşma ile iklimi ve çevreyi korumaya odaklı yeni bir büyüme modeli benimsenmiştir. Bu yeni dönem Yeşil Düzen olarak da adlandırılmaktadır.

Bu kapsamda sanayi sektörünün tüm politikalarını Yeşil OSB Projesi ile iklimi ve çevreyi koruma ekseninde şekillendirmesi gerekmektedir.

OSB sektöründe hava kalitesi yönetimi ile ilgili zorluklar

  • İklim değişikliğini tetikleyen sera gazlarının salınımı — OSB’ler, başta karbondioksit (CO2), metan (CH4), azot oksitler (NOx), kükürt dioksit (SO2) ve iklim değişikliğine katkıda bulunan kaçak VOC’ler olmak üzere büyük miktarlarda sera gazı yaymaktadır.
  • Yüksek emisyon sızıntısı riski — OSB’de arka plan kirlilik çalışmalarının sürekli izleme ile yapılmaması, emisyon envanterinin oluşturulamamasına ve kirlilik kaynaklarının tespit edilememesine neden olmaktadır.
  • Yüksek kamu endişesi — Sanayinin hava kirliliğine etkisinin yüksek olması, tüm sanayi tesislerine aynı anlayışla bakılması, denetim mekanizmalarının sıkılaştırılma ihtiyacı doğurmaktadır.
  • Hava kalitesi ölçüm araçlarının yüksek maliyeti — AB (ve benzeri kuruluşlar) tarafından standartlaştırılmış hava kalitesi ölçüm istasyonlarının satın alınması ve işletilmesi pahalıdır. Sızıntıları tespit etmek ve azaltmak için sürekli izleme gereklidir. Geleneksel ve birçok alternatif yöntem, verileri buluta gerçek zamanlı olarak yayınlamak için tasarlanmamıştır. Bu, tesislerde arıza süresinin artmasına neden olmaktadır.
  • Çevre yönetiminde kontrol eksikliği —Tesislerde sadece tek bir noktada hava kalitesi izlemenin mekansal yönetimi, bakım maliyetlerini artırırken kaynak verimliliğini ve emisyon kontrolünü azaltmaktadır.

Çözüm: Airqoon

Airqoon OSB’lerde yer alan şirketlere gerçek zamanlı, veriye dayalı, eyleme geçirilebilir çevresel zeka sağlayan, uygun maliyetli ve kullanımı kolay bir hiper-yerel hava kirliliği yönetimi çözümü sunmaktadır.

  • Airqoon sensör üniteleri, airqoon bulutu ile desteklenir ve kompakt boyutları ile üretimin her aşamasında gerçek zamanlı hava kalitesi izlemeye olanak tanır.
  • Airqoon, gerçek zamanlı ve geçmiş ölçüm verilerini analiz ederek aylık ve yıllık hava kalitesi performans raporları hazırlar.
  • Bulut tabanlı airqoon sensör üniteleri, enerji açısından kendi kendine yeterlidir ve bakım için minimum müdahale ile uzaktan yönetilir.
  • Sürekli izlemeyle birlikte, yüksek çözünürlüklü mekansal-zamansal veriler kullanılarak çevre ve iş sağlığı riskleri analiz edilmektedir.

Kullanım Durumu

Endüstriyel Tesislerin Çevresel Etkisini Değerlendirmek İçin Çevre İzleme
Endüstriyel Tesislerin Çevresel Etkisini Değerlendirmek İçin Çevre İzleme

Endüstriyel tesislerin çevre yönetim sorumluluklarından biri de çevre kirliliğini yönetim altında tutmaktır. Tesislerdeki hava kalitesini günlük ölçümlerle değerlendirmek doğru değildir. Birçok noktada sürekli ölçüm yapılarak v...

Daha fazla oku
Kamuya Açık Bilgi ve Koruma – Kamu Bilincini Arttırma
Kamuya Açık Bilgi ve Koruma – Kamu Bilincini Arttırma

Hava kirliliği, insan sağlığına yönelik en ciddi tehditlerden biridir. Hava kirliliğinin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belgelenmiştir. Bu nedenle hava kalitesinin izlenmes...

Daha fazla oku
Kentsel Hava Kirliliği İzleme Ağı – Kapsama Alanın Genişletilmesi
Kentsel Hava Kirliliği İzleme Ağı – Kapsama Alanın Genişletilmesi

Hava kirliliği insanların sağlığına yönelik en büyük tehditlerden biridir. Kentlerde hava kalitesi izleme ağları yetersizdir, bu nedenle hava kirliliğinin nerede, ne zaman nasıl olduğu konusunda yeterli veri yoktur. Bu bilgi eksikliği,...

Daha fazla oku
Isı Adası Etkisinin Ölçülmesi
Isı Adası Etkisinin Ölçülmesi

Isı adası etkisi, çevredeki kırsal alanlara kıyasla kentsel alanların sıcaklığındaki artıştır. Kentsel ısı adaları, sağlık sorunları, soğutma için tüketilen enerjinin artması, hava kirliliği, su kıtlığı ve iklim değişikl...

Daha fazla oku
Yeşil Teknoloji Yatırımlarının Etkisinin Değerlendirilmesi
Yeşil Teknoloji Yatırımlarının Etkisinin Değerlendirilmesi

Çimento, madencilik ve petrol ve gaz endüstrilerinde, üretim tesislerinin yakınlarındaki yerleşim yerlerinde hava kalitesini doğrudan etkilendiği için yatırımların çevresel etkisine dikkat etmek önemlidir. Yeşil dönüşümün temelind...

Daha fazla oku