Endüstriyel Tesislerin Çevresel Etkisini Değerlendirmek İçin Çevre İzleme

Endüstriyel tesislerin çevre yönetim sorumluluklarından biri de çevre kirliliğini yönetim altında tutmaktır. Tesislerdeki hava kalitesini günlük ölçümlerle değerlendirmek doğru değildir. Birçok noktada sürekli ölçüm yapılarak ve tesis çevresine dağıtılarak inşa edilmelidir. Tesisler hava ölçümü yaparak ve sızıntıları tespit ederek hava kalitesini ve çevreye katkısını yönetebilir.

Airqoon’un izleme sistemi iki bileşenden oluşur: bir endüstriyel tesisin çevresine kurulu sensör üniteleri ve bu sensörler tarafından toplanan verileri alan ve uzmanların Airqoon bünyesinde veya şirketlerin kendileri tarafından analiz edebileceği yararlı bilgilere dönüştüren bir bulut platformu araçlarını kullanmak. Sistem, çevrelerindeki endüstriyel tesislerden kaynaklanan herhangi bir sızıntı veya emisyonu tespit edecek ve bu tür olaylar için erken uyarı sistemi görevi görecektir.