Isı Adası Etkisinin Ölçülmesi

Isı adası etkisi, çevredeki kırsal alanlara kıyasla kentsel alanların sıcaklığındaki artıştır. Kentsel ısı adaları, sağlık sorunları, soğutma için tüketilen enerjinin artması, hava kirliliği, su kıtlığı ve iklim değişikliği gibi birçok olumsuz etkiye neden olmaktadır. Airqoon, şehirlerin ve belediyelerin sensörleri, veri analizini kullanarak bu durumu izlemesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Airqoon, birçok bina ve yola sahip herhangi bir şehir veya belediyede konuşlandırılabilir. Bu, araçlar, enerji santralleri ve endüstriyel tesisler gibi antropojenik kaynaklardan gelen absorpsiyon ve ışınımsal ısıtma etkileri nedeniyle sıcaklıkları artırır. Sistem, rüzgar hızı, nem ve sıcaklığı ölçmek için hava istasyonları ile birlikte şehir veya belediye içindeki stratejik konumlara kurulu bir hava kalitesi sensörleri ağı içerir. Airqoon platformu, zaman içinde toplanan geçmiş verilere dayanarak günün farklı saatlerinde havada hangi kirleticilerin bulunduğunu tahmin etmek için bu sensörlerden toplanan verileri kullanır ve eyleme geçirilebilir çevresel zeka sağlar.