Isı Adası Etkisinin Ölçülmesi

Isı adaları, dış bölgelerden daha yüksek sıcaklıklara sahip kentleşmiş alanlardır. Yapıların oldukça yoğunlaştığı ve yeşilliklerin sınırlı olduğu kentsel alanlar, dış bölgelere göre daha yüksek sıcaklıklara sahip adalar haline gelir. Isı adası daha yüksek hava kirliliği seviyelerine katkıda bulunur. Isı adası etkisi nedeniyle, şehirlerde yaşayan insanlar banliyö veya kırsal alanlarda yaşayanlardan daha fazla risk altındadır. Kentsel ısı adaları sağlık sorunları, soğutma için tüketilen enerjinin artması, hava kirliliği, su kıtlığı ve iklim değişikliği gibi birçok olumsuz etkiye neden olmaktadır. 

Isı adaları, binaları soğutmak için klima talebini yani elektrik talebini de artırmaktadır. Bu artış talebi, başta düşük gelirli haneler olmak üzere birçok insan için mali bir yüktür. Elektrik sağlayan şirketler, bu talebin çoğunu karşılamak için fosil yakıt santralleri kullanmaktadır ve bu da hava kirletici ve sera gazı emisyonlarında artışa yol açmaktadır. Aynı zamanda yüksek sıcaklıklar yer seviyesindeki ozon oluşum oranını doğrudan artırabilir. 

Kamu yatırımını artırmak, ısı adalarını çözmenin önemli bir yoludur. Airqoon hava izleme sistemi partikül maddeyi, kirletici gazları ve meteorolojik faktörler hakkında karmaşık veri toplamayı kolaylaştırmaktadır. Doğru gerçek zamanlı veriler sunan Airqoon hava izleme sistemi, topluluklarla paylaşarak hava kirliliğine ve sıcaklığa duyarlı vatandaşların günlerini planlamalarına ve maruz kalmalarını sınırlamalarına olanak tanır.