Alüminyum

Alüminyumun dünya kabuğunun %8’ini oluşturan boksit minerali halinde doğadan alınmaktadır. Alüminyum düşük yoğunluk, iletkenlik, işlenebilirlik, hafiflik, dış etkenlere dayanıklılık, düşük bakım maliyetleri gibi konularda sunduğu avantajlarla günümüzde paketleme sektöründen havacılık araçlarına kadar pek çok alanda kullanılmaktadır. Oldukça iyi elektriksel ve ısıl iletim değerlerine sahiptir.

Dünya toplumlarının giderek daha fazla verimlilik ve sürdürülebilirliğe odaklandıkça, alüminyum için pazar fırsatları da artmaktadır. Paris Antlaşmasının ilkelerini yerine getirebilmek, sıfır karbon emisyon hedefini gerçekleştirebilmek için alüminyum önemli rol oynamaktadır. Alüminyum üretimi enerji ihtiyacı açısından yoğun bir süreçtir ve enerji kullanımını azaltacak veya atıl enerjinin kullanımına olanak sağlayacak yeniliklere ihtiyaç vardır. 

Alüminyum sektöründe hava kalitesi yönetimi ile ilgili zorluklar

  • Alüminyum üretimin sırasında oluşan emisyonların 2050 yılına kadar yarıya düşürülmesi — Dünyadaki sera gazlarının %3’ü alüminyum üretim sürecinde meydana gelmektedir. Bu yıla kadar alüminyum üretiminin 2-3 kat artacak olması çevresel endişeyi artırmaktadır.
  • Alüminyum üretim sürecinde üretim artıklarının çevreye verilmesi — Havayı kirleten atıklar içerisinde partikül madde, florit bileşikleri, kükürt dioksit, hidrojen sülfür ve çok halkalı aromatikler sayılabilir.
  • Tüm üretim süreçlerindeki emisyonların tanımlanmaması Bir üretim sürecinden veya bir süreç sisteminden kaynaklanan çevresel etkileri analiz etmek için, yaşam döngüsü değerlendirmelidir. 
  • Üretimde enerji temini için kömürün kullanılması — Alüminyum üretimi yoğun enerji kullanımı gerektirdiğinden, üretimin çevre üzerindeki etkileri gerekli olan enerjinin üretim yöntemi ile doğrudan ilgilidir.
  • Hava kalitesi ölçüm araçlarının yüksek maliyeti ve işlem süreleri — AB (ve benzeri kuruluşlar) tarafından standartlaştırılmış hava kalitesi ölçüm istasyonlarının satın alınması ve işletilmesi yüksek maliyetlidir. Sızıntıları tespit etmek ve azaltmak için sürekli izleme gereklidir. Geleneksel ve birçok alternatif yöntem, verileri buluta gerçek zamanlı olarak yayınlamak için tasarlanmamıştır. Bu, tesislerde arıza süresinin artmasına neden olmaktadır.
  • Meslek hastalığı riskinin yüksek olması — Tüm üretim sürecinin yanı sıra eritme işlemleri sırasında üretilen toz ve duman karışımından oluşan partikül maddelere maruziyet yüksek seviyededir.

Çözüm: Airqoon

Airqoon, Alüminyum endüstrisindeki şirketlere gerçek zamanlı, veriye dayalı, eyleme geçirilebilir çevresel zeka sağlayan, uygun maliyetli ve kullanımı kolay bir hava kirliliği ölçüm ve yönetim çözümü sunmaktadır.

  • Airqoon sensör üniteleri, airqoon bulutu ile desteklenir ve kompakt boyutları ile üretimin her aşamasında gerçek zamanlı hava kalitesi izlemeye olanak tanır.
  • Airqoon, gerçek zamanlı ve geçmiş ölçüm verilerini analiz ederek aylık ve yıllık hava kalitesi performans raporları hazırlar.
  • Bulut tabanlı airqoon sensör üniteleri, enerji açısından kendi kendine yeterlidir ve bakım için minimum müdahale ile uzaktan yönetilir.
  • Sürekli izlemeyle birlikte, yüksek çözünürlüklü mekansal-zamansal veriler kullanılarak çevre ve iş sağlığı riskleri analiz edilmektedir.