Okullar

Güncel yapılan araştırmalara göre, yetişkinlerden daha hızlı nefes alan ve metabolik hızları daha yüksek olan çocukların kilogram başına oksijen tüketimleri, buna bağlı olarak da hava kirleticilerine maruziyetleri daha fazladır. Hava kirliliği ile kalp ve akciğer hastalığı, solunum koşulları, demans,  düşük, ergenlik çağındaki psikotik ataklar ve azalmış bilişsel yetenek gibi bir dizi durum arasında açık ilişkiler vardır. Çocukların günün büyük bir bölümünü okulda geçirdiği düşünüldüğünde okullarda ve okulların çevresindeki hava kalitesi önem taşımaktadır. Okullar çoğunlukla trafiğin yoğun olduğu yerlerdedirler ya da trafiği kendileri yaratırlar. Okula giriş ve çıkış saatlerinde çevredeki yolların ne kadar kirli, meşgul ve tehlikeli olduğu aşikardır.

Çocuklarımızın sağlığı için okuldaki hava kalitesi hakkında gerçek zamanlı bilgiler vererek zamana ve mevsimlere göre değişiklikleri ve kirliliği takip edebilen izleme sistemine ihtiyaç vardır.

Okulllarda-Okul oyun alanlarında hava kalitesi yönetimi ile ilgili zorluklar

  • Çocuklar hava kirliliğinin etkilerine karşı daha savunmasız — Okula giden çocuklar boylarının kısa olması nedeniyle (özellikle anaokulu ve ilkokulda) yetişkinlere göre havadaki toz ve egzoz gazlarına %60 daha fazla maruz kalabilmektedir.
  • Okul bölgelerinin konumu — Kentler araba merkezli şehirler haline gelmiştir. Okulların çoğunlukla trafiğin yoğun olduğu yerlerde, anayol kenarlarında ya da büyük şehirlerde sanayi bölgelerinin yanında yer alması hava kirleticilerine maruziyeti artırmaktadır.
  • Okula giriş ve çıkış saatlerinde araç motorlarının rölantide çalışması — Okula bırakma/alma saatlerinde hem okul tesislerinde hem de civarında, motorun rölantide olması ve araçların hızlanma-yavaşlama durumu nedeniyle azot dioksit (NO2) ve partikül madde (PM2.5 veya 10) gereksiz yere artmaktadır.
  • Hava kirleticilerinin iç ortamı da etkilemesi — Araç emisyonları sınıflar da dahil olmak üzere okul binalarının içine kolayca girmektedir. Bu durum çocukların ve okul personelinin hava kalitesi için tehlike oluşturmaktadır.
  • Hava kalitesi ölçüm araçlarının yüksek maliyeti —AB (ve benzer kuruluşlar) tarafından standartlaştırılmış hava kalitesi ölçüm istasyonlarının satın alınması ve işletilmesi yüksek maliyetlidir. Kentin belli noktalarına yerleştirilen bu cihazlar okul ve okulların çevresindeki hava kirliliğini anlamak için yetersizdir.

Çözüm: Airqoon

Airqoon, Okullar – Okul Oyun Alanlarında gerçek zamanlı, veriye dayalı, eyleme geçirilebilir çevresel zeka sağlayan, uygun maliyetli ve kullanımı kolay bir hiper-yerel hava kirliliği yönetimi çözümüdür.

  • Airqoon sensör üniteleri, airqoon bulutu ile desteklenir ve kompakt boyutları ile üretimin her aşamasında gerçek zamanlı hava kalitesi izlemeye olanak tanır.
  • Airqoon, gerçek zamanlı ve geçmiş ölçüm verilerini analiz ederek aylık ve yıllık hava kalitesi performans raporları hazırlar.
  • Bulut tabanlı airqoon sensör üniteleri, enerji açısından kendi kendine yeterlidir ve bakım için minimum müdahale ile uzaktan yönetilir.
  • Sürekli izleme ile yüksek çözünürlüklü mekansal-zamansal veriler kullanılarak çevre ve iş sağlığı riskleri analiz edilmektedir.

Kullanım Durumu

Endüstriyel Tesislerin Çevresel Etkisini Değerlendirmek İçin Çevre İzleme
Endüstriyel Tesislerin Çevresel Etkisini Değerlendirmek İçin Çevre İzleme

Endüstriyel tesislerin çevre yönetim sorumluluklarından biri de çevre kirliliğini yönetim altında tutmaktır. Tesislerdeki hava kalitesini günlük ölçümlerle değerlendirmek doğru değildir. Birçok noktada sürekli ölçüm yapılarak v...

Daha fazla oku
Kamuya Açık Bilgi ve Koruma – Kamu Bilincini Arttırma
Kamuya Açık Bilgi ve Koruma – Kamu Bilincini Arttırma

Hava kirliliği, insan sağlığına yönelik en ciddi tehditlerden biridir. Hava kirliliğinin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belgelenmiştir. Bu nedenle hava kalitesinin izlenmes...

Daha fazla oku
Kentsel Hava Kirliliği İzleme Ağı – Kapsama Alanın Genişletilmesi
Kentsel Hava Kirliliği İzleme Ağı – Kapsama Alanın Genişletilmesi

Hava kirliliği insanların sağlığına yönelik en büyük tehditlerden biridir. Kentlerde hava kalitesi izleme ağları yetersizdir, bu nedenle hava kirliliğinin nerede, ne zaman nasıl olduğu konusunda yeterli veri yoktur. Bu bilgi eksikliği,...

Daha fazla oku
Isı Adası Etkisinin Ölçülmesi
Isı Adası Etkisinin Ölçülmesi

Isı adası etkisi, çevredeki kırsal alanlara kıyasla kentsel alanların sıcaklığındaki artıştır. Kentsel ısı adaları, sağlık sorunları, soğutma için tüketilen enerjinin artması, hava kirliliği, su kıtlığı ve iklim değişikl...

Daha fazla oku
Yeşil Teknoloji Yatırımlarının Etkisinin Değerlendirilmesi
Yeşil Teknoloji Yatırımlarının Etkisinin Değerlendirilmesi

Çimento, madencilik ve petrol ve gaz endüstrilerinde, üretim tesislerinin yakınlarındaki yerleşim yerlerinde hava kalitesini doğrudan etkilendiği için yatırımların çevresel etkisine dikkat etmek önemlidir. Yeşil dönüşümün temelind...

Daha fazla oku