Kentsel Hava Kirliliği İzleme Ağı – Kapsama Alanın Genişletilmesi

Hava kirliliği insanların sağlığına yönelik en büyük tehditlerden biridir. Kentlerde hava kalitesi izleme ağları yetersizdir, bu nedenle hava kirliliğinin nerede, ne zaman nasıl olduğu konusunda yeterli veri yoktur. Bu bilgi eksikliği, şehirlerin çevresel etkilerini iyileştirmek için harekete geçmelerini zorlaştırmaktadır.

Hava sensörlerinin gelişmesi, hava kalitesi izleme ağının artırmasına ve genişlemesini sağlarken toplumlara daha fazla mekansal ve zamansal veri imkanı sunmaktadır. Aynı zamanda, hava sensörleri referans istasyonlarına uygun fiyatlı bir alternatif sunar. Düşük maliyetli hava sensörleriyle bütçenizi aşmadan izleme kapsamınızı en üst düzeye çıkararak kentteki kör noktaları ortadan kaldırabilmek mümkündür.

Yeni sistemi mevcut sistemle entegre ederek ölçüm ağını genişletmek, kentsel hava kalitesinin doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. Çok sayıda çalışma, hava kalitesinin banliyöye, caddeye göre değiştiğini göstermiştir. Araç emisyonlarının tehlikeli seviyelere ne zaman ulaştığını bilmek ve bu doğrultuda önlem almak için yoğun trafikli bölgelerde izleme ağı kurarak hava kalitesi iyileştirilebilir. Sanayi tesislerinde bacaların yanı sıra tesisin çevresine kurulan hava izleme ağı ile tesis emisyonlarının çevresel etki alanını ölçerek topluluğunuzun hava kalitesini koruyabilirsiniz.

Kurulumu ve bakımı kolay düşük maliyetli sensörler kullanan Airqoon, belediyelere ortam hava kirliliği izlemelerinde, kentsel havzalar hakkında yeni veriler ve yeni bilgiler sağlayan hedefli kurulumlarda yardımcı olmaktadır. Kentsel hava kalitesi haritalaması, kentsel planlama için önemli bir temel sağlamaktadır.