Kentsel Hava Kirliliği İzleme Ağı – Kapsama Alanın Genişletilmesi

Hava kirliliği insanların sağlığına yönelik en büyük tehditlerden biridir. Kentlerde hava kalitesi izleme ağları yetersizdir, bu nedenle hava kirliliğinin nerede, ne zaman nasıl olduğu konusunda yeterli veri yoktur. Bu bilgi eksikliği, şehirlerin çevresel etkilerini iyileştirmek için harekete geçmelerini zorlaştırmaktadır.

Daha fazla ölçüm istasyonu kurmak yerine yeni nesil hava sensörü sistemlerle daha yaygın bir ölçüm yapılabilir. Yeni sistemi mevcut sistemle entegre ederek ölçüm ağının genişletilmesi, kentsel hava kalitesinin doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. Hava kalitesi haritalaması, şehir planlaması için önemli bir temel sağlar. Bu sistem aynı zamanda hangi bölgelerin yerleşime uygun olduğunu, şehrin hangi yönde gelişmesi gerektiğini ve hangi alanların hava kalitesini iyileştirmesi gerektiğini anlamaya yardımcı olur.

Airqoon, kurulumu ve bakımı kolay, uygun maliyetli sensörler kullanır; böylece yerel yetkililer, şehrin zararlı kirleticilerden korunmasını sağlarken maliyetleri düşük tutabilir.