Şehirler

Hava kirliliği günümüzde küresel bir sağlık sorunu olarak kabul edilmekte ve insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilemektedir. Şehirlerde en yaygın hava kirliliği nedenleri evsel ısıtma, araç kullanımı ve yerleşim yerlerine yakın konumlanmış enerji santralleridir. Bu kaynaklar hava kirleticilerinin yanı sıra sera gazları da oluşturmaktadır. Şehirler de kötüleşen hava kalitesi, özellikle en savunmasız nüfusları etkilemekte ve erken ölümlere neden olmaktadır.

Şehirler, iklim değişikliği ve hava kirliliğiyle aynı anda mücadele etmesi gerekmektedir.

Şehirlerdeki hava kalitesi yönetimi ile ilgili zorluklar

 • İklim değişikliğini ve hava kirliliğini ayrı ayrı ele almak — Sera gazları ve hava kirleticileri genellikle aynı emisyon kaynaklarını paylaşsa da, bu sorunlar için ayrı çözümler geliştirilmektedir.
 • Hava kirliliğinin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri — Şehirlerdeki hava kirliliği seviyeleri, insanların sağlığı ve refahı için önemli bir tehdit oluşturmakta ve her yıl milyonlarca ölüme ve çevre kirliliğine neden olmaktadır.
 • Yetersiz çevre izleme ağı — Yeterli noktada ölçüm yapılamadığından hava kirleticilerin zamansal ve mekansal dağılımını anlaşılamamaktadır.
 • Şehirlerin emisyon envanterinin olmaması — Kirliliği azaltabilecek stratejileri belirlemek için şehirdeki çeşitli kirleticilerin türlerini ve miktarlarını bilmemek.
 • Hava kalitesi ölçüm araçlarının yüksek maliyeti — AB (ve benzeri kuruluşlar) tarafından standartlaştırılmış hava kalitesi ölçüm istasyonlarının satın alınması ve işletilmesi pahalıdır. Sızıntıları tespit etmek ve azaltmak için sürekli izleme gereklidir. Geleneksel ve birçok alternatif yöntem, verileri buluta gerçek zamanlı olarak yayınlamak için tasarlanmamıştır. Bu, tesislerde arıza süresinin artmasına neden olmaktadır.
 • Ölçüm sonuçlarını yorumlayamama —İlgili kurumlar hava kalitesi izleme verilerinin değerlendirme sonuçlarının modellemesini yorumlamada zorluklar yaşamaktadır.

Çözüm: Airqoon

Airqoon, şehirlere ve belediyelere gerçek zamanlı, veriye dayalı, eyleme dönüştürülebilir çevresel istihbarat sağlayan düşük maliyetli, kullanımı kolay, hiper yerel bir hava kirliliği yönetimi çözümüdür.

Airqoon, belediyelere iklim değişikliği, hava kirliliği ve halk sağlığı sorunlarına yönelik vizyonlarını, hedeflerini, stratejilerini, eylemlerini ve hedeflerini belirleme konusunda rehberlik etmektedir.

 • Sensörlerden gelen sürekli ölçüm sonuçlarını değerlendirmek, her iki sorunu da daha verimli bir şekilde yönetmek için uygun hava kalitesi yönetimini sağlar.
 • Airqoon, gerçek zamanlı ve geçmiş ölçüm verilerini analiz ederek aylık ve yıllık hava kalitesi performans raporları hazırlar.
 • Kompakt boyutlu ve bulut tabanlı Airqoon sensörü birçok noktada ölçüm yapabilir ve ölçümleri gerçek zamanlı olarak yayınlayabilir.
 • Airqoon sensör ünitesi farklı kirleticileri ölçebilir ve böylece şehirlerin kapsamlı bir hava kirletici emisyon envanteri oluşturmasına yardımcı olur.
 • Bulut tabanlı airqoon sensör üniteleri, enerji açısından kendi kendine yeterlidir ve bakım için minimum müdahale ile uzaktan yönetilir.

Kullanım Durumu

Endüstriyel Tesislerin Çevresel Etkisini Değerlendirmek İçin Çevre İzleme
Endüstriyel Tesislerin Çevresel Etkisini Değerlendirmek İçin Çevre İzleme

Endüstriyel tesislerin çevre yönetimi sorumluluklarından biri de çevre kirliliğini yönetim altında tutmaktır. Tüm üretim süreçlerinde çevresel kaynaklardan faydalanılmakta ve üretim artıkları çevreye verilmektedir. Üreti...

Daha fazla oku
Kamuya Açık Bilgi ve Koruma – Kamu Bilincini Artırma
Kamuya Açık Bilgi ve Koruma – Kamu Bilincini Artırma

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünyada her yıl toplam 7 milyon insan hava kirliliğinin yol açtığı hastalıklar nedeniyle ölmekte ve dünyada her 10 kişiden 9’u kirli hava solumaktadır. Çevre kaynaklı en büyük sağl...

Daha fazla oku
Kentsel Hava Kirliliği İzleme Ağı – Kapsama Alanın Genişletilmesi
Kentsel Hava Kirliliği İzleme Ağı – Kapsama Alanın Genişletilmesi

Hava kirliliği insanların sağlığına yönelik en büyük tehditlerden biridir. Kentlerde hava kalitesi izleme ağları yetersizdir, bu nedenle hava kirliliğinin nerede, ne zaman nasıl olduğu konusunda yeterli veri yoktur. Bu bilgi eksikliği,...

Daha fazla oku
Isı Adası Etkisinin Ölçülmesi
Isı Adası Etkisinin Ölçülmesi

Isı adaları, dış bölgelerden daha yüksek sıcaklıklara sahip kentleşmiş alanlardır. Yapıların oldukça yoğunlaştığı ve yeşilliklerin sınırlı olduğu kentsel alanlar, dış bölgelere göre daha yüksek sıcaklıklara sahip adalar...

Daha fazla oku
Yeşil Teknoloji Yatırımlarının Etkisinin Değerlendirilmesi
Yeşil Teknoloji Yatırımlarının Etkisinin Değerlendirilmesi

Çimento, madencilik ve petrol ve gaz endüstrilerinde, üretim tesislerinin yakınlarındaki yerleşim yerlerinde hava kalitesini doğrudan etkilendiği için yatırımların çevresel etkisine dikkat etmek önemlidir. Yeşil dönüşümün temelind...

Daha fazla oku